Arkanoth, Runes of Power

Benjis recap 101

Efter att Wakanu försvann in i templet och inte gick att hittas så var alla lite vilsna. Draken Kamo var borta och det enda som fanns kvar var den hanflats stora kristallen samt ett avbrutet svärd.

Aelar, Jamie och Barakas beslöt att lyssna på Tommen och Luce. De for tillbaks mot byn för att fundera vidare. Den tysta båtfärden tillbaks mot den lilla byn blev inte bättre av att det hade börjat regna, allt verkade gå emot gruppen.

Väl tillbaka så visade Tommen in dem alla i hans lilla stuga, där han efter att han försäkrat sig om att alla var inne och ingen såg på utifrån öppnade en lucka till vad som verkade vara en källare. Stegen ner verkade gå rakt ner i ett mörker och väggarna av hårt packad jord kändes fuktig av närheten till havet. Stegen slutade efter några meter och en liten tunnel fortsatte vidare framåt. Det var svårt att veta hur långt alla gick där nere. Luften blev tjockare och tjockare, väggarna verkade sluta sig kring alla bara mer och mer. Till slut kom de fram till en liten kammare där Tommen var snabb med att tända ljus så att alla kunde se bättre.

Kammaren var kanske 4 meter bred och såpass låg i tak så att man inte kunde sträcka på sig.

Väl där inne började Tommen att berätta.

Forts. senare

Comments

ThomasHallund ThomasHallund

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.